• Polityka prywatności

    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy SECURAMED z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Partyzantów 60, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

    Firma SECURA-MED nigdy NIE udostępniała i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich pacjentów i klientów do celów INNYCH niż związanych z diagnostyką i leczeniem jak również z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.

    Jednocześnie firma zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.