§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.securamed.pl. prowadzony jest przez Zbigniew Pręgowski, ul. Bajkowa 9, 26-026 Brzeziny, numer NIP 657-101-64-11, REGON 290540680, adres e-mail biuro@securamed.pl, numer telefonu: 41/357 91 72; 41/373 22 41; kom. 797 128 646.
 2. Sklep Secura-Med prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.securamed.pl
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 5. Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony przez Zbigniew Pręgowski, przyjmujący zamówienia poprzez stronę www.securamed.pl 
 6. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.
 8. Produkt, zwany również „Rzeczą” - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sklepem.

§ 2

Usługi świadczone przez sklep

 1. Sklep Medyczny świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 2. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem formularza zamówienia,
 3. prowadzenie Konta Klienta w Sklepie – umowa na zawarta na czas nieokreślony,
 4. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu,
 5. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną – Newsletter.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres renata@securamed.pl

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 1. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 2. posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 3. posiadanie konta pocztowego e-mail.

§ 4

Warunki świadczenia usług

 1. Klient ma możliwość rejestracji indywidualnego konta – w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, uzupełniając w nim następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu bez rejestracji konta. W czasie składania zamówienia Klient nieposiadający zarejestrowanego konta podaje w formularzu niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 3. Wszelkie informacje, dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 4. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
 5. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
 7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia.

§ 5

Zakupy w Sklepie

 1. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać Produkt, umieścić Produkt w koszyku za pomocą przycisku „Do koszyka”, następnie wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób płatności, następnie zatwierdzić zamówienie przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 6

Sposób i termin zapłaty

 1. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt dostawy/odbioru za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia.
 2. Zapłata należności może nastąpić za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności.
 3. Istnieją trzy formy płatności za zamówienie:
 4. Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej,
 5. Przelew standardowy,
 6. Przelew za pomocą szybkich płatności – PayU.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając następujący „formularza odstąpienia od umowy”. Aby zachować termin do odstąpienia od

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 1. Pracownik Sklepu skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia czasu i miejsca odbioru Produktu przez kuriera. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu przez Sklep.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do artykułów:
 3. które noszą wyraźne cechy używania,
 4. które są przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. maski, kaniule nosowe);
 5. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7

Reklamacje Produktów

 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem zarejestrowanego konta Klienta
 3. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada dostęp do panelu reklamacji, poprzez który należy zgłosić reklamacje. Po przesłaniu formularza, Klient  otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej dokument z numerem RMA, czyli numerem zgłoszenia. Dokument należy wydrukować  i dołączyć do reklamowanego Produktu. Produkt wraz z dokumentami należy starannie zapakować. W ciągu 24 h Pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia czasu i miejsca odbioru Produktu przez kuriera. Sklep ponosi koszty usługi firmy kurierskiej.
 4. Powyższa sugerowana procedura reklamacji nie ogranicza możliwości składania reklamacji bez zarejestrowanego konta. Reklamacje można zgłosić również listem poleconym na adres: NZOZ Secura-Med, ul. Partyzantów 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41/357 91 72, 41/373 22 41, kom. 797 128 646; fax. 41/357 91 72; e-mail: biuro@securamed.pl W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji, zgłaszane żądanie oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon). Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 8

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług drogą elektroniczną listem poleconym na adres: NZOZ Secura-Med, ul. Partyzantów 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41/357 91 72, 41/373 22 41, kom. 797 128 646; fax. 41/357 91 72; e-mail: biuro@securamed.pl W treści zgłoszenia należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon). 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Michał Paciorek BlizzNet, ul. Kapelanka 6A lok. 77, 30-347 Kraków, numer NIP 553-248-64-02, REGON 24180087.

§ 10

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu, nowych aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, takich jak:
 2. Mediacja prowadzona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – prowadzi się ją na wniosek konsumenta; może odbywać się albo w formie bezpośredniej wizyty inspektora w siedzibie przedsiębiorcy i uzgodnieniu tam stanowiska, albo w formie spotkania obu stron sporu w siedzibie WIIK, albo korespondencyjnie. Postępowanie jest bezpłatne i dobrowolne – obie strony muszą wyrazić zgodę na mediację.
 3. Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne i dobrowolne – obie strony muszą wyrazić na nie zgodę i poddać się jurysdykcji sądu polubownego, czyli dokonać tzw. zapisu na sąd polubowny.
 4. Inne instytucje udzielające pomocy konsumentom – szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego rzecznika konsumentów.
 5. W rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Polski, ale na ternie państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii, bezpłatnej pomocy udziela Europejskie Centrum Konsumenckie.
 6. Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe, takie jak : Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.( Dz.U. 2014 poz. 827)
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Rzeczy bez wad.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
 5. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część.