Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Przyczyny obturacyjnego bezdechu sennego

Czynniki wpływające na wystąpienie choroby

 1. Płeć- choroba występuje 2-4 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet,
 2. Wiek - u mężczyzn dochodzi do rozwoju choroby wcześniej (najczęściej po 35-40 roku życia), u kobiet najczęściej rozwija się po menopauzie,
 3. Otyłość- jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju OBS. Wśród osób z potwierdzoną chorobą 70-80 % stanowią otyli,
 4. Gruba, krótka szyja - obwód szyi > 43 cm u mężczyzn jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby,
 5. Nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych- przerost języka, wydłużenie   podniebienia   miękkiego,   przerost   migdałków   podniebiennych, niedorozwój żuchwy usposabiają do wystąpienia choroby,
 6. Niedoczynność tarczycy- powoduje osłabienie mięśni gardła i towarzyszy jej otyłość, które sprzyjają wystąpieniu OBS,
 7. Palenie tytoniu- powoduje podrażnienie, obrzęk, stan zapalny w górnych drogach oddechowych, które predysponują do wystąpienia bezdechów,
 8. Alkohol, środki   nasenne   - zmniejszają   napięcie   mięśni   gardła nasilają występowanie bezdechów.

Niezależnym czynnikiem ryzyka występowania choroby jest otyłość. Większa masa ciała powoduje cięższe postaci choroby.

 Rozpoznawanie choroby

Objawy takie jak głośne i nieregularne chrapanie, obserwowane bezdechy, duszność lub uczucie dławienia w czasie snu oraz zmęczenie, senność, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi w ciągu dnia, zwłaszcza u osób otyłych sugerują obturacyjny bezdech senny. Osobę
z podejrzeniem OBS należy skierować do specjalistycznej pracowni w celu potwierdzenia choroby i rozpoczęcia leczenia.

Pewną metodą rozpoznania choroby jest polisomnografia (PSG). Badanie wykonywane jest podczas snu i pozwala w sposób nieinwazyjny ocenić strukturę i jakość snu, częstość przebudzeń, oddychanie, utlenowanie, czynność serca, pozycję ciała, chrapanie.

Dlaczego bezdech senny jest taki groźny dla zdrowia?

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą rozwijająca się w sposób skryty i podstępny. OBS o niewielkim nasileniu, nie powodujący objawów dziennych może doprowadzić do rozwinięcia się nadciśnienia tętniczego. Często pacjenci szukają pomocy lekarskiej dopiero po kilku, kilkunastu latach trwania choroby, kiedy objawy choroby są już bardzo nasilona a powikłania obecna.

 Umieralność  chorych na OBS,  wynikająca ze współwystępowania chorób układu krążenia jest bardzo duża.  Z tej grupy, 6%chorych umiera w ciągu kolejnych 5-8 lat od rozpoznania OBS.  Problemem jest ponadto wysoka umieralność w grupie poniżej 50 roku życia.  Umiera co 10 chory.

 Nie leczony OBS jest przyczyną częstszego występowania chorób sercowo-naczyniowych:

 • Nadciśnienie tętnicze Do najczęściej występujących następstw OBS zalicza się nadciśnienie tętnicze. Bezdech senny uważany jest za jedną z jego głównych przyczyn. Osoby z łagodną postacią OBS mają 2-krotnie wyższe szansę rozwoju nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami bez bezdechu. Postać umiarkowana wiąże się z blisko 3-krotnie większym takim ryzykiem. Ważnym dowodem na ścisły związek obturacyjnego bezdechu sennego i nadciśnienia tętniczego jest fakt stopniowego zmniejszania się ciśnienia tętniczego krwi w trakcie terapii OBS za pomocą protez powietrznych CPAP.

 • Choroba niedokrwienna serca Obturacyjny bezdech senny jest niezależnym czynnikiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Osoby z zaawansowaną postacią OBS mają zwiększone ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej.

 • Zaburzenia rytmu serca OBS jest również czynnikiem zwieszającym częstość występowania zaburzeń rytmu serca szczególnie napadów migotania przedsionków. U osób z zaawansowaną chorobą serca bezdech senny może wywołać dużo poważniejsze arytmie, nawet bezpośrednio zagrażające życiu.

 • Udar mózgu Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego także wykazują związek z OBS. Ryzyko udaru mózgu wzrasta wraz z nasileniem obturacyjnego bezdechu sennego. Rokowanie pacjentów po przebytym incydencie mózgowym pogarsza się w razie współistnienia OBS. Zwiększa się również prawdopodobieństwo kolejnego udaru.
 • Zespól metaboliczny i cukrzyca - zespół metaboliczny charakteryzuje się insulinoopornością, nietolerancją glukozy, hiperinsulinemią, hiperlipidemią oraz nadciśnieniem tętniczym. Powyższe zaburzenia najczęściej występują u ludzi otyłych a otyłość jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju OBS.
 • Zaburzenia potencji Fragmentacja i zaburzenie struktury snu może doprowadzać do zmniejszonego wydzielania testosteronu i obniżenia libido.
 • Depresja Częstym następstwem OBS przebiegającego ze znacznie nasilonymi objawami dziennymi są reaktywne zaburzenia depresyjne.
 • Wypadki komunikacyjne Osoby z obturacyjny bezdechem sennym odczuwające senność podczas dnia nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych z powodu kilkakrotnie zwiększonego ryzyka spowodowania wypadku komunikacyjnego.
 • Zwiększone ryzyko zgonu- powikłania sercowo-naczyniowe i   wypadki komunikacyjne są głównymi przyczynami większej śmiertelności chorych na OBS. Największym ryzykiem zgonu z powodu nie leczonego OBS są obarczeni mężczyźni poniżej 50 roku życia
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl